Vysokofrenkvenční svařování

Metoda využívající vysokofrekvenční vlnu k rozkmitání molekul dvou plastových materiálů a tlaku lisu. Toto umožní jejich prohřátí a spojení. Vznikne pevný houževnatý spoj.