Vibrační svařování

Zvýšení teploty potřebné pro proces tavení je dosaženo třením dvou kusů plastů, které mají být svařeny. Oba kusy jsou drženy tlakem v pevném kontaktu během svařování. Tato technologie je vhodná pro svařování termoplastických materiálů 3D tvarů.