Ultrazvukové svařování

Nabízíme kompletní stroje, komponenty, sonotrody a implementace ultazvukové technologie do výrobních linek.

Ultrazvukové svařování vytváří teplo pro spojení částí a vytváří čistou oblast svaru s rovnoměrnou kvalitou spoje. Vysokofrekvenční vibrace se aplikují na dvě části nebo vrstvy materiálu vibračním rohem nebo sonotrodovým nástrojem. Tato technika je rychlá, účinná, nekontaminující a nevyžaduje žádný spotřební materiál.