Infračervené svařování

Metoda využívající vysokofrekvenční vlnu k rozkmitání molekul dvou plastových materiálů a tlaku lisu. Toto umožní jejich prohřátí a spojení. Vznikne pevný houževnatý spoj.Infračervené plastové svařovací systémy nabízejí čistá spojení pro lepení podobných a odlišných materiálů. Infračervené nástroje jsou vyrobeny s pětiosými frézovacími stroji, které umožňují topným prvkům sledovat konturu svaru. Vysoce precizní řízení procesu poskytuje větší flexibilitu pro začlenění esteticky příjemných svarů do složitých návrhů výrobků.