" SPOJUJEME VÍCE NEŽ PLASTY "

Why Choose Us

NÝTOVÁNÍ PLASTŮ
... moderní technologie spojování 2 plastů nebo více materiálů do pevného spojení
SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
... impulsní, vysokofrefvenční, ultrazvukové, vibrační, svařování horkou deskou
PŘÍSLUŠENSTVÍ VSTŘIKOLISŮ
... sušení, míchání, dávkování, transport

TECHNOLOGIE