Svařování horkou deskou

Pomocí této technologie dochází k tavení materiálu v důsledku přímého kontaktu s vyhřívanou deskou, jejíž teplota je elektronicky řízena. Tlak použitý při svařování termoplastických materiálů je jedním ze základních parametrů a také správné nastavení teploty, které by mělo být mezi 250 a 350 ° C. Cyklus svařování za tepla se provádí automaticky, je řízen nastavením doby ohřevu a tlakem.