Komponenty pro výrobu nástrojů

" SPOJUJEME VÍCE NEŽ PLASTY "

Why Choose Us

NÝTOVÁNÍ PLASTŮ
... moderní technologie spojování 2 plastů nebo více materiálů do pevného spojení
SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
... impulsní, vysokofrefvenční, ultrazvukové, vibrační, svařování horkou deskou
PŘÍSLUŠENSTVÍ VSTŘIKOLISŮ
... sušení, míchání, dávkování, transport

TECHNOLOGIE

logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo